fórum o pozemkových úpravách

rozdeľovací plán vo...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu

vykonania projektu pozemkových úprav a rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sú listinami, na ktorých základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností

Žiadne témy nenájdené