fórum o pozemkových úpravách

vytýčenie a označen...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov

vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne. vykonáva sa na podklade rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Žiadne témy nenájdené