register pôvodného ...
 
Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

register pôvodného stavu

vyhotovovenie súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, zoznamu vlastníkov a osôb

Žiadne témy nenájdené