fórum o pozemkových úpravách

hranica obvodu proj...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

hranica obvodu projektu pozemkových úprav

priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa podľa §20 ods.1 vyhlášky 300/2009 určí meraním. ak je v teréne nezreteľná, určí sa vytýčením a následne sa význačné lomové body trvale stabilizujú.

Žiadne témy nenájdené