fórum o pozemkových úpravách

zriaďovanie bodov p...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa

obvod projektu pozemkových úprav je ohraničený hranicou, ktorá oddeľuje územia s pozemkami patriacimi do pozemkových úprav od území s pozemkami vyňatými z pozemkových úprav a od pozemkov, ktoré neboli zahrnuté do obvodu projektu pozemkových úprav. obvod projektu predstavuje územie s pozemkami určenými na vykonanie pozemkových úprav.

Žiadne témy nenájdené