fórum o pozemkových úpravách

sociálny rozmer poz...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

sociálny rozmer pozemkových úprav a poľnohospodárstva

Vytvorenie verejných politík, uplatnenie aktivizujúcich metód prostredníctvom metodických odporúčaní môže zmeniť doterajší prístup účastníkov konania k vnímaniu pozemkových úprav. pozemkové úpravy nemusia byť účastníkmi konania strpené, výhody získané scelením pozemkov môžu byť úspešne využité v prospech účastníkov konania

Žiadne témy nenájdené