fórum o pozemkových úpravách

nájom pôdy
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

nájom pôdy

zákon o nájme pôdy, zákon č.229/1991 Zb., zákon č.504/2003 Z.z. a zákon č.330/1991 Zb.
nájom pôdy

zákon č.229/1991 Zb.

zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Otázky
0
Odpovede
0
Príspevky
0

zákon č.504/2003 Z.z.

o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku (a lesných pozemkov)
Otázky
0
Odpovede
0
Príspevky
0

zákon č.330/1991 Zb.

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Otázky
0
Odpovede
0
Príspevky
0

ostatné

ostatné problémy, týkajúce sa hospodárenia na pôde
Otázky
0
Odpovede
0
Príspevky
0