fórum o pozemkových úpravách

zákon č.330/1991 Zb...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

zákon č.330/1991 Zb.

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Žiadne témy nenájdené