fórum o pozemkových úpravách

biodiverzita, ekoló...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

biodiverzita, ekológia a ekosystémové služby

nové usporiadanie vlastníckych vzťahov umožňuje definovanie nových, rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich ekosystémových služieb. Zjednodušene povedané, vieme ich vytvoriť, ale musíme vyriešiť alebo vytvoriť priestor na nájdenie kompromisu medzi poľnohospodárskou výrobou a hospodárením v lesoch a relatívne ultimatívnymi požiadavkami na ochranu prírody a krajiny

Žiadne témy nenájdené