fórum o pozemkových úpravách

zásady umiestnenia ...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

zásady umiestnenia nových pozemkov

okresný úrad prerokuje s vlastníkmi návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov a podľa výsledkov prerokovaných pravidiel a podľa schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov

Žiadne témy nenájdené