fórum o pozemkových úpravách

miestny územný syst...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav

územný systém ekologickej stability je krajinotvorný program, ktorého úlohou je zvýšenie ekologickej stability od najmenších celkov až po celoeurópske siete. pre účely pozemkových úprav sa vyhotovuje návrh miestneho územného systému ekologickej stability ako podklad na všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Žiadne témy nenájdené