fórum o pozemkových úpravách

aktualizácia BPEJ v...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov

aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, vyhotovovanie súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a určení hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav

Žiadne témy nenájdené