fórum o pozemkových úpravách

účelové mapovanie p...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav

účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav predstavuje zameranie skutočného stavu prvkov polohopisu a druhov pozemkov v teréne so zistením zmien druhov pozemkov medzi skutočným a evidovaným stavom v katastri nehnuteľností a zameranie aktuálneho výškopisu

Žiadne témy nenájdené