fórum o pozemkových úpravách

nariadenie alebo po...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

nariadenie alebo povolenie pozemkových úprav

prípravné konanie sa vykonáva za účelom preverenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav, určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav, zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy ak majú byť povolené z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b), h), j) a k) zákona o pozemkových úpravách.

Žiadne témy nenájdené