fórum o pozemkových úpravách

konanie o začatí po...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

konanie o začatí pozemkových úprav

pozemkové úpravy možno začať na podnet okresného úradu alebo na žiadosť účastníka alebo podľa osobitného predpisu. okresný úrad posudzuje podané požiadavky, a ak sú opodstatnené, začne konanie o pozemkových úpravách.

Žiadne témy nenájdené