jpú trenčianska turná a hámre

Cool Timeline

trenčianska turná a hámre: parcely registra pôvodného stavu

24/01/2021

trenčianska turnáhámre [table id=4 /] [table id=5 /]

trenčianska turná a hámre: nezistení vlastníci

24/01/2021

zoznamy nezistených vlastníkov. trenčianska turnáhámre [table id=2 /] po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva [table id=3 /] po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva

trenčianska turná a hámre: register pôvodného stavu, zverejnenie

16/09/2020

Obsahom registra pôvodného stavu je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim, určenie hodnoty pozemkov v obvode projektu JPÚ Trenčianska Turná a Hámre a zoznam vlastníkov a osôb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté. Základným dokumentom, ktorý účastníci dostali je výpis z registra…Read More

trenčianska turná a hámre: register pôvodného stavu

16/09/2020

mapové listy [ngg src="galleries" ids="5" display="thumbnail"]