zoznam otázok na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

odkazy na zákony
zákon o pozemkových úpravách

otazky