opakovaná skúška držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav

na stránkach bolo spustené prihlasovanie na opakovanú skúšku držiteľov osvedčení na projektovanie pozemkových úprav. požiadavka na prihlasovanie bola, aby si užívateľ po príhlásení mohol vybrať termín, ktorý mu najviac vyhovuje, aby bolo časovo obmedzené a užívatelia mali možnosť opravy svojej registrácie.

vyskytlo sa niekoľko otázok:

prihlasovacie meno môže byť emailová adresa, alebo trochu upravené meno z emailovej adresy (odstránené bodky, pomlčky). niektoré firmy užívajú tú istú emailovú adresu pre viacero projektantov (tým sa k menu firmy doplnilo písmeno, aby sa mená a adresy rozlíšili). skontrolujte si užívateľské meno, v prílohe mailu je zoznam projektantov, ktorí sa môžu opakovanej skúšky zúčastniť.

termíny sú dané, ale údaj o čase a mieste je len orientačný a bude upresnený v pozvánke.

z prihlasovacieho systému sa vygenerujú zoznamy účastníkov, na základe ktorých sa budú posielať pozvánky. aby sa dodržali termíny, je ukončenie prihlasovania dňa 19.09.2022 o 10.00.

ak sa termín zaplní, uzavrie sa skôr, ako je určené.

ak chcete meniť rezerváciu, tak sa prihláste na požadovaný termín a oznámte požiadavku na zrušenie termínu mailom.

otázky na skúšku sú na stránke, postupne budú doplnené aj odpovede. k dispozícii bude aj program k príprave na skúšky.