jpú trenčianska turná a hámre

Map with ID 4 not found
KrajTrenčiansky
OkresTrenčín (309)
ObecTrenčianska Turná (506567)
Katastrálne územiaTrenčianska Turná (864391)
Hámre (815586)
Správny orgánPozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3 Trenčín
Číslo zmluvy2015/09/02
Objednávateľ prácObecný úrad Trenčianska Turná
913 21 Trenčíanska Turná 86  
DodávateľGEO3 Trenčín s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 42/402
911 01
Zodpovedný projektantRNDr. Anton Julény
Autorizačne overilIng. Dušan Bloudek
Projektové práceIng. Rastislav Dobranský
ProjektantRNDr. Anton Julény
SpolupracovaliIng. Rastislav Dobranský
Zahájenie prác12/2019
Ukončenie prác10/2020
Výmera kat. územiaTrenčianska Turná 1 626 5702 m2
Hámre 97 4911 m2
Výmera obvodu PPÚTrenčianska Turná 43 6120 m2
Hámre 3 9042 m2

Cool Timeline

trenčianska turná a hámre: parcely registra pôvodného stavu

24/01/2021

trenčianska turnáhámre [table id=4 /] [table id=5 /]

trenčianska turná a hámre: nezistení vlastníci

24/01/2021

zoznamy nezistených vlastníkov. trenčianska turnáhámre [table id=2 /] po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva [table id=3 /] po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva

trenčianska turná a hámre: register pôvodného stavu, zverejnenie

16/09/2020

Obsahom registra pôvodného stavu je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim, určenie hodnoty pozemkov v obvode projektu JPÚ Trenčianska Turná a Hámre a zoznam vlastníkov a osôb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté. Základným dokumentom, ktorý účastníci dostali je výpis z registra…Read More

trenčianska turná a hámre: register pôvodného stavu

16/09/2020

mapové listy [ngg src="galleries" ids="5" display="thumbnail"]

Error: View 2a4fc5cocd may not exist