jednoduché pozemkové úpravy

informácie o vykonávaných projektoch jednoduchých pozemkových úprav, ich etapách, nájdete tu základné dokumenty projektu a ďalšie informácie o spracovaní projektu.na stránkach nájdete aj formuláre pre kontakt so spracovateľmi projektov, zadávanie požiadaviek na spracovanie projektov.

nie je to náhrada za štandardné postupy, ale môže uľahčiť informovanosť účastníkov projektu.