prašice

Map with ID 7 not found
03.11.2020

pracovné stretnutie

prvé stretnutie zástupcov obce, správneho orgánu a spracovateľa

nezistení vlastníci

zoznam nezistených vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav

Error: View eeb1e5a2ps may not exist