mikušovce pri pruskom

Map with ID 11 not found
24.09.2015

ukončenie prípravného konania

s vykonaním pozemkových úprav prejavili záujem vlastníci, ktorí vlastnia 75,37 % celkovej výmery obvodu projektu pozemkových úprav

rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

29.09.2020
Error: View 9c7264amp9 may not exist