pozemkové úpravy

po niekoľkých zmarených verejných obstarávaniach sme sa dostali ku komplexným pozemkovým úpravám a ktoré sa aj skutočne začali vykonávať.