konanie podľa §12a

návody, postupy a výsledky spracovania podľa §12a