dokumenty, metodické usmernenia. pre nájomné vzťahy sú základné údaje, vzory žiadostí a dokumenty na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva a vidieka Slovenskej republiky, v sekcii nájom poľnohospodárskej pôdy.