§ 9,10 úvodné podklady, novinky, zákon č.229/1991 Zb., §19, ods.2, združenie účastníkov

Zásady stanovenia hodnoty pozemkov

vytvorenie a prispôsobenie mapy hodnoty je prvým krokom, na ktorom by sa mali vlastníci dohodnúť. Prevláda predstava, že mapa hodnoty je čisto technická záležitosť a vlastníci do nej nemajú čo hovoriť. Opak je pravdou, lebo mapa hodnoty je podkladom, ktorý je základným a kvantitatívnym kritériom primeranosti nových pozemkov a do veľkej miery ovplyvňuje výsledok projektu.