pozemkové úpravy: vyrovnanie v peniazoch alebo ako mariť pozemkové úpravy

pozemkové úpravy: vyrovnanie v peniazoch alebo ako mariť pozemkové úpravy

vyrovnanie v peniazoch predstavuje relatívne jednoduchý nástroj na „upratanie“ vlastníctva s minimálnymi výmerami. Aj keď novela zákona priniesla povinnosť správcom vlastníkov s nezisteným pobytom povinné vyrovnanie v peniazoch, nepriniesla podstatné a jednoznačné určenie pravidiel a priniesla ... čítať viac
prvky štruktúry krajiny

prvky štruktúry krajiny

dedina, mesto, roľa, lúka. les.. Kostra vidieckej krajiny Biocentrá na miestnej úrovni plniace funkcie miestnych centier ekologickej diverzity. Tvoria ich menej rozsiahle segmenty krajiny. Často ani nemusia obsahovať druhy zo zvláštnym režimom ochrany. Ich prioritnou úlohou ... čítať viac
špekulatívne vyrovnanie v peniazoch

špekulatívne vyrovnanie v peniazoch

vyrovnanie v peniazoch pozemkové úrady dosť dlho vnímali ako problematickú otázku a tak sa tento inštitút začal využívať výraznejšie až v poslednom čase. či má na toto správanie vlastníkov a úradov vplyv súčasná hospodárska kríza neviem, ... čítať viac
zaokrúhlenia všetkých programov sa zjednoťte!

zaokrúhlenia všetkých programov sa zjednoťte!

na začiatok celkom nepríjemný fakt, že ani to zaokrúhľovanie v kontrolných programoch nie je rovnaké. ak ste si to ešte nevšimli, tak som na to upozorňoval už dávnejšie. vypuklé je to to pri hodnote pozemku, ale ... čítať viac

o zaokrúhľovaní v RPS

Projekty pozemkových úprav sú spracovávané niekoľko rokov, najskôr podľa MN 74.20.73.46.00 z apríla roku 2000 - Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav. Metodický návod bol aktualizovaný pod označením MN 74.20.73.46.30 - Metodický ... čítať viac

hlava XXII alebo ocenenie pozemkov

aj pri spracovaní pozemkových úprav môže dôjsť k situácii, kedy si navzájom dokumenty protirečia. pekným príkladom je vytvorenie cenovej mapy. problém, o ktorom píšem, sa bude týkať s veľkou pravdepodobnosťou všetkých spracovateľov. v prvej polovici roku ... čítať viac