nájom, dane a projekty

zvyšovanie daní v obciach má pozitívne účinky na projekty pozemkových úprav. má to niekoľko dôvodov a mnohé z nich súvisia s užívaním pôdy a jej evidenciou. zvyšovanie daní a zlepšenie evidencie vlastníctva pôdy núti poľnohospodárov platiť ... čítať viac

ťarchy II.

už ste napísali rozhodnutie o vykonaní projektu, v ktorom sú ťarchy? už som videl také, ktoré malo 170 strán a ak sa s tým niečo nespraví, tak rozhodnutie o vykonaní projektu môže mať tých strán niekoľko ... čítať viac

vyrovnanie výmer parciel registra nového stavu

pri zápise projektu do katastra nehnuteľností som sa stretol s požiadavkou na vyrovnanie výmer o obvode projektu na výpočtové skupiny, ktorá môže spôsobiť rozdiel písomných a grafických výmer parciel registra nového stavu. spravil som identifikácie parciel ... čítať viac

o zázraku duplicitného vlastníctva

v zozname vlastníkov podľa typu vlastníka sa uvádzajú sumárne hodnoty výmer a hodnôt pozemkov. ak nemáte v registri duplicitné vlastníctvo, tak je súčet výmer podielov vlastníkov rovnaký ako súčet výmer parciel v obvode projektu. jednoduchá kontrola ... čítať viac

osobné čísla vlastníkov

pri spracovaní projektu pozemkových úprav dochádza k spresňovaniu údajov o vlastníkoch, čo sa samozrejme prejaví aj na zozname osobných čísel vlastníkov. existuje jednoznačná stratégia zmien osobných čísel vlastníkov? existuje jednoznačný výklad pravidla Metodického návodu o osobných ... čítať viac

spoločné nehnuteľnosti a neurbárnici

pri spoločných nehnuteľnostiach môže nastať prípad, kedy nehnuteľnosť vlastnia dva subjekty - fyzické osoby, ktoré nie sú členmi urbáru a veľká skupina vlastníkov, ktorá nahradila pôvodný zápis z pozemkovej knihy, kde bol zapísaný urbár v nejakom ... čítať viac
Loading...