mikušovce pri pruskom: rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

mikušovce pri pruskom: rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

Za riadenie a koordináciu všetkých aktivít v rámci konania o pozemkových úpravách a zapájanie účastníkov do konania zodpovedá okresný úrad. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor komunikuje a koordinuje činnosti s obcou, účastníkmi pozemkových úprav, so ... čítať viac