je obec ako obec, je kraj ako obec

je obec ako obec? je samosprávny kraj obec? zákon nedáva na túto otázku jednoznačnú odpoveď, ale v projekte pozemkových úprav má odpoveď veľký význam. obec z pohľadu projektu pozemkových úprav je podľa môjho názoru všeobecný pojem, ... čítať viac

vyrovnanie v peniazoch III.

keď sa vlastníkom posiela aktualizovaný ZÚNP schválenie, je možné pre vlastníkov, ktorí majú nárok na vyrovnanie v peniazoch poslať žiadosť/súhlas na vyrovnanie v peniazoch. takto sa vytvára potenciálna možnosť osloviť vlastníkov, ktorí by sa jednaní ani ... čítať viac

novinky

projekty pozemkových úprav sú stále živé a budú živé aj naďalej. a samozrejme aj program na ich spracovanie. v ostatnej dobe sa rozšírila funkčnosť na prípravu jednoduchých pozemkových úprav, spracovanie nájomných zmlúv, podkladov pre poľovné revíry ... čítať viac

hnutie 10:50 sa mení na 5:25

výsledkom ostatnej súťaže bolo podliezanie cien. dúfam, že tí, ktorí vstupovali do súťaží, mali dobré dôvody, technologické postupy a programy, aby si takú nízku cenu mohli dovoliť. myslím si že cesta, po ktorej sa vydali nebude ... čítať viac

vyrovnanie v peniazoch alebo ohýbaj ma mamko alebo načo sme merali

vyrovnanie v peniazoch v projekte pozemkových úprav je nástrojom, ako sa zjednodušiť vlastníctvo v projekte. záujem o vyrovnanie v peniazoch rastie s hodnotou pozemkov, hlavne lesných. zákon č.330/91 o pozemkových úpravách však jednoznačne nedefinuje spôsob určenia ... čítať viac
ako vyrobiť chyby kontrol zapísateľnosti

ako vyrobiť chyby kontrol zapísateľnosti

ako posielate súbory na kontrolu zapísateľnosti, tak ich posielate na dve adresy, na jednej sa súbory kontrolujú programom AVK a na druhej sa kontrolujú rezortným programom WPU. kombinácia týchto kontrol vám dáva istotu, že údaje v ... čítať viac

nájom, dane a projekty

zvyšovanie daní v obciach má pozitívne účinky na projekty pozemkových úprav. má to niekoľko dôvodov a mnohé z nich súvisia s užívaním pôdy a jej evidenciou. zvyšovanie daní a zlepšenie evidencie vlastníctva pôdy núti poľnohospodárov platiť ... čítať viac

ťarchy II.

už ste napísali rozhodnutie o vykonaní projektu, v ktorom sú ťarchy? už som videl také, ktoré malo 170 strán a ak sa s tým niečo nespraví, tak rozhodnutie o vykonaní projektu môže mať tých strán niekoľko ... čítať viac

otázky na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

na týchto stránkach v sekcii fórum nájdete otázky na opakovanú skúšku držiteľov osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav. cieľom nie je vytvoriť jednoduchý ťahák na skúšku, ale vytvoriť diskusiu k týmto otázkam, lebo niečo ... čítať viac

vyrovnanie výmer parciel registra nového stavu

pri zápise projektu do katastra nehnuteľností som sa stretol s požiadavkou na vyrovnanie výmer o obvode projektu na výpočtové skupiny, ktorá môže spôsobiť rozdiel písomných a grafických výmer parciel registra nového stavu. spravil som identifikácie parciel ... čítať viac
julény anton, Author at pozemkové úpravy

Nenašlo sa

Nie je možné nájsť to, čo hľadáte. Skúste použiť vyhľadávanie.