Tag Archives: VZFÚ

rozhovor o primeranosti pozemkov

otázky, na ktoré sa vlastníci a účastníci v súvislosti s projektom pozemkových úprav najviac pýtajú. prečo sa pozemky sceľujú, ako s prenájmom pozemkov, prečo sa prispieva na spoločné opatrenia, ako si zachovať výhody ako získať nové výhody a podobne. Prečo sa sceľujú pozemky? Pozemky vlastníka sú spravidla malých výmer, sú zaťažené spoluvlastníckymi vzťahmi, nedostupné, alebo vlastníctvo k pozemkom je rozptýlené.… Read More »